АГРЕСИЯ – ПРИЧИНИ И ФАКТОРИ. РАБОТА С АГРЕСИВНИ ДЕЦА

87 лв.
Тренер: Радостина Радева

Дата: 15.02.2020
Място: Варна


Дата:  15 февруари 2020 г.                            Форма на провеждане: присъствено-дистанционна

Начален час:  13.30 ч                                     Хорариум: 16 ч. (8 присъствени+8 дистанционни)

Място: гр. Варна                                             Кредити:1

Цена:  87 лв   

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Лектор на обученията: Радостина Радева

Радостина Радева е магистър по психология, преминала е обучение по Когнитивно поведенческа психотерапия към БАКПП и Training Practice към CIPD. Занимава с обучения от 2002 г. първоначално със студенти и деца, а от 2005 г. започва професионално да провежда корпоративни обучения. От 2012г. разработва и провежда обучения на учители по различни теми свързани с работа с трудни деца, агресия, работа с хиперактивни деца, мотивация, професионален стрес, комуникация и др.

 ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Заявка за участие се изпраща най-късно до 7 дни преди определената дата на е-mail: maria.jekowa@gmail.com.
Заявка за участие може да изтеглете от тук:
https://docs.google.com/document/d/1EThnUN5gmhCJhMjx-e9bi1l5hIer4ViIFu44RuEy_n8/edit

 СЕРТИФИКАТ: След успешно приключване на обучението всеки участник получава сертификат удостоверяващ съответния брой квалификационни кредити (16 академични часа, 1 кредит. )
 ПЛАЩАНЕ: Плащането се извършва по банков път до 7 дни преди определената дата за провеждане на обучението и след потвърждение от страна на Продивайн за сформирана група .
 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0888/495 966 и e-mail: maria.jekowa@gmail.com.