Регистрация на потребител

* След регистрация ще получите писмо на посочения E-mail за потвърждаване на акаунта
Съгласен съм с Правилата и Условията за ползване на ProDivine

Календар
Юли 2020
Няма събития за този ден

05.07
2020

Събития
Начало / Събития / АГРЕСИЯ – ПРИЧИНИ И ФАКТОРИ. РАБОТА С АГРЕСИВНИ ДЕЦА
АГРЕСИЯ – ПРИЧИНИ И ФАКТОРИ. РАБОТА С АГРЕСИВНИ ДЕЦА Принтирай
87 лв.
Цена с ДДС
Записвам се

Дата на обучението: 15-02-2020
Тренер: Радостина Радева
Място: Варна
Цена: 87 лв.


Дата:  15 февруари 2020 г.                            Форма на провеждане: присъствено-дистанционнаНачален час:  13.30 ч                                     Хорариум: 16 ч. (8 присъствени+8 дистанционни)Място: гр. Варна                                             Кредити:1Цена:  87 лв   ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:
  • Получаване на знания за причините, водещи до агресивно, асоциално и антисоциално поведение и да могат да идентифицират различните видове агресия в детска възраст.


  • Научаване и упражняване на стратегии и модели за справяне с агресивно поведение.


  • Получаване на насоки и  генериране на нови идеи за подходите при превенция на агресивно поведение.


  • Получаване на знания за ефективните модели при изграждане на ненасилствена училищна среда.Лектор на обученията: Радостина РадеваРадостина Радева е магистър по психология, преминала е обучение по Когнитивно поведенческа психотерапия към БАКПП и Training Practice към CIPD. Занимава с обучения от 2002 г. първоначално със студенти и деца, а от 2005 г. започва професионално да провежда корпоративни обучения. От 2012г. разработва и провежда обучения на учители по различни теми свързани с работа с трудни деца, агресия, работа с хиперактивни деца, мотивация, професионален стрес, комуникация и др. ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Заявка за участие се изпраща най-късно до 7 дни преди определената дата на е-mail: maria.jekowa@gmail.com.

Заявка за участие може да изтеглете от тук:

https://docs.google.com/document/d/1EThnUN5gmhCJhMjx-e9bi1l5hIer4ViIFu44RuEy_n8/edit СЕРТИФИКАТ: След успешно приключване на обучението всеки участник получава сертификат удостоверяващ съответния брой квалификационни кредити (16 академични часа, 1 кредит. )

 ПЛАЩАНЕ: Плащането се извършва по банков път до 7 дни преди определената дата за провеждане на обучението и след потвърждение от страна на Продивайн за сформирана група .

 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: тел. 0888/495 966 и e-mail: maria.jekowa@gmail.com.