Регистрация на потребител

* След регистрация ще получите писмо на посочения E-mail за потвърждаване на акаунта
Съгласен съм с Правилата и Условията за ползване на ProDivine

Календар
Юли 2020
Няма събития за този ден

05.07
2020

Събития
Начало / Събития / ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА И ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ
ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА И ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ Принтирай
87лв.
Цена с ДДС
Записвам се

Дата на обучението: 31-01-2019
Тренер: Радостина Радева
Място: Варна, Хотел Аква
Цена: 87 лв.


ТЕМА: ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ РАБОТА С ТРУДНИ ДЕЦА/ ПРОБЛЕМНИ УЧЕНИЦИ Дата:  31 януари 2020 г.                                                          Форма на провеждане: присъствено-дистанционнаНачален час:  13.30 ч                                                               Хорариум: 16 ч. (8 присъствени+8 дистанционни)Място: гр. Варна, Хотел "Аква"                                             Кредити:1Цена:  87 лв                                                                               Лектор: Радостина Радева*Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, кафе-паузи, сертификат, ДДС. Цели на обучението „Добри практики при работа с трудни деца”:

 Участниците да разширят познанията си относно характера на основните нарушения на развитието в детска/ученическа възраст, водещи до отклонения в обучението и поведението.

 Да получат насоки и да генерират нови идеи за методи и стратегии за организиране на учебната среда и структуриране на учебните занимания за справяне с трудните за обучение деца/ученици.

 Да получат насоки и да генерират нови идеи за методи за интеграция на трудните за обучение деца/ученици.

 Да получат знания за ефективните модели при изграждане на ненасилствена учебна среда и минимизиране на негативното поведение на учениците.Лектор - Радостина Радева е магистър по психология, преминала е обучение по Когнитивно поведенческа психотерапия към БАКПП и Training Practice към CIPD. Занимава с обучения от 2002 г. първоначално със студенти и деца, а от 2005 г. започва професионално да провежда корпоративни обучения. От 2012г. разработва и провежда обучения на учители по различни теми свързани с работа с трудни деца, агресия, работа с хиперактивни деца, мотивация, професионален стрес, комуникация и др.

 УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯЗАПИТВАНЕ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Заявка за участие в избрана от Вас тема се прави най-късно до 7 работни дни преди определената дата на е-mail: office@prodivine.com или maria.jekowa@gmail.com , или на тел.: 0888/495 966. Заявката съдържаща информация съгласно Приложение 1(Заявка за участие в обучение). Запитване за провеждане на обучения по теми на Продивайн от Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН се прави на е-mail: office@prodivine.com или maria.jekowa@gmail.com или на тел.: 0888/495 966.При провеждане обучения на групи над 15 души и на място в образователната институция Продивайн предлага преференциални ценови условия.

  • ДАТА: Уточнява се с клиента, когато обучението се провежда на избрано от него място или се определя от Продивайн за отворените обучения.

  • МЯСТО: Всички обучения могат да се проведат на територията на образователната институция или на избрано място и дестинация.

  • СЕРТИФИКАТ: След успешно приключване на обучението всеки участник получава сертификат удостоверяващ съответния брой квалификационни кредити (16 академични часа, 1 кредит. )

  • ПЛАЩАНЕ: Плащането се извършва по банков път до 7 работни дни преди определената дата за провеждане на обучението и след потвърждение от страна на Продивайн за сформирана група при отворените обучения: Банка: „Първа инвестиционна банка” АД IBAN: BG61FINV91501015320726 BIC: FINVBGSF