Регистрация на потребител

* След регистрация ще получите писмо на посочения E-mail за потвърждаване на акаунта
Съгласен съм с Правилата и Условията за ползване на ProDivine

Календар
Януари 2020
Няма събития за този ден

23.01
2020

Събития
Начало / Събития / Приложни изкуства - Декупаж
Приложни изкуства - Декупаж Принтирай
87лв.
Цена с ДДС
Записвам се

Дата на обучението: 20-04-2018
Тренер:
Място: Варна
Цена: 87 лв.  1. РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ, ЧРЕЗ РАЗНООБРАЗНИ ТЕХНИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА. ПЪРВИ СТЪПКИ В ДЕКУПАЖА

Дата: 20 АПРИЛ 2018 г.                              Форма на провеждане: присъствено-дистанционнаНачален час: 13.00 ч                                     Хорариум: 16 ч. (8 присъствени+8 дистанционни)Място: гр. Варна                                             Кредити:1Цена: 87 лв*Цената включва: обучение, зала и оборудване, материали, кафе-паузи, сертификат, ДДС.** 10% отстъпка при участие на 3 и повече души от една организация и преференциални цени при провеждане обучения на групи над 15 души.*** Допълнително ще Ви информираме за мястото на провеждане на обучението. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯЗАПИТВАНЕ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ: Заявка за участие в избрана от Вас тема се прави най-късно до 7 работни дни преди определената дата на е-mail: office@prodivine.com или maria.jekowa@gmail.com , или на тел.: 0888/495 966. Заявката съдържаща информация съгласно Приложение 1(Заявка за участие в обучение). Запитване за провеждане на обучения по теми на Продивайн от Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на МОН се прави на е-mail: office@prodivine.com или maria.jekowa@gmail.com или на тел.: 0888/495 966.При провеждане обучения на групи над 15 души и на място в образователната институция Продивайн предлага преференциални ценови условия.

  • ДАТА: Уточнява се с клиента, когато обучението се провежда на избрано от него място или се определя от Продивайн за отворените обучения.

  • МЯСТО: Всички обучения могат да се проведат на територията на образователната институция или на избрано място и дестинация.

  • СЕРТИФИКАТ: След успешно приключване на обучението всеки участник получава сертификат удостоверяващ съответния брой квалификационни кредити (16 академични часа, 1 кредит. )

  • ПЛАЩАНЕ: Плащането се извършва по банков път до 7 работни дни преди определената дата за провеждане на обучението и след потвърждение от страна на Продивайн за сформирана група при отворените обучения: Банка: „Първа инвестиционна банка” АД IBAN: BG61FINV91501015320726 BIC: FINVBGSF